KULLANIM KOŞULLARI

 • Falever.com, ücretli üyelik içermemektedir. İşbu Kullanım Koşulları falever.com internet sitesinin tüm özel ve tüzel kişi ve kurumlar (bundan böyle “Kullanıcı” veya “Kullanıcılar” olarak anılacaktır) tarafından kullanım koşullarını içermektedir. Kullanıcılar, aşağıda yazılı durum ve şartlar dışında herhangi bir yükümlülük altında bırakılmamakta, sitede serbestçe faaliyet gösterebilmektedirler.
 • Falever.com, Kullanım Şartlarını tek taraflı olarak değiştirme ya da tadil etme hakkına sahiptir.
 • Falever.com hiçbir sebep beyan etmeden istediği “Kullanıcılara” yorum ücreti iade ederek hizmet vermeyi reddetme hak ve yetkisine sahiptir.
 • Her türlü telif hakkı ve insan hakları sorumluluğu yorumcuya aittir. Bu sebeple falever.com'a rücu kesinlikle mümkün değildir.
 • Yorum isterken veya yaparken verilen bilgilerde “Yorumcu” ile mesajlaşma alanlarında kesinlikle yasalara aykırı ve genel ahlak prensibine uygun olmayan kişisel kimliklere saldırı mahiyetinde yazı yazılamaz.
 • Yasalara göre, suç sayılan bir eylem aracı olarak falever.com girdileri kullanıldığı zaman yasal mercilerden bir talep vuku bulursa, bu “Kullanıcı” veya “Kullanıcılar” hakkında bilgiler gerekli yerlere istem doğrultusunda verilecektir.
 • “Kullanıcı” site ve site üzerindeki interaktif alanlar yoluyla suç teşkil edecek, yasal açıdan takip gerektirecek; yerel ve ulusal yasalara ya da uluslararası anlaşmalara ters düşecek bir durum yaratan ya da böyle durumları teşvik eden, hiçbir tür yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret, küfür içeren, küçük düşürücü, kaba, pornografik, rahatsız edici ya da ahlaka aykırı bilgi postalayamaz ya da iletemez.
 • Falever.com tüm ziyaretçilerine, kişisel bilgilerini açıklama konusunda maksimum dikkat göstermesini önerir.
 • “Yorumcular”, ticari amaç taşıyan ya da reklam içeren hiçbir bilgi, yazılım ya da malzeme postalayamaz ya da iletemez. “Kullanıcılardan” herhangi bir ürün satın almak ya da onlara ürün satmak gibi bir talepte ve reklam faaliyetinde bulunamaz. Bu amaçlara yönelik “e-posta zincirleri” kurulamaz; “junk e-posta” gönderilemez. Banka hesap bilgisi, Cep telefonu numarası veya e-mail adresi veremez.
 • Falever.com, hiçbir yorumcunun davranışlarından sorumlu değildir. Hiçbir koşulda sitenin kullanımı, içeriği, online ya da offline konumda olsunlar üyeler arasındaki iletişim ve etkileşimden doğan sonuçlardan kayıp, hasar, zarar, ölüm, vs. dahi olsa sorumlu değildir.
 • Falever.com, üyelerin veya üye olmadan işlem yapan kullanıcıların verdiği bilgilerin yanlışlığından doğan iletişim aksaklıklarından ve işlem hatalarından sorumlu tutulamaz.
 • Falever.com sitesi içeriğindeki yorum bilgileri hayal gücü ile üretilmiştir, doğruluk içermemektedir, herhangi bir şekilde gelecekten haber vermez, sohbet ve eğlence amaçlı olarak “Yorumcuların” kişisel yorumlarıyla oluşturdukları içerikten ibarettir. Yorumcuların sunduğu içerik çocuklar ve zihinsel yeterliliği olmayanlar için sakıncalı olabilir.
 • Falever.com platformu üzerinden bakılan  fallarda, kullanıcıların uygunsuz davranış sergilemesi (küfürlü içerik, hakaret ve kişilik haklarına saldırı, vb.) neticesinde falever.com yönetimi görüşmeyi sonlandırma hakkına sahiptir. Bu durumda kullanıcılar görüşme için ödedikleri ücretin iadesini talep hakkına sahip olmadıklarını kabul ve taahhüt eder.