Tarotun Mistik Dünyası Ve Tarihçesi

Günümüzde hayatımızın bir çok alanında öngörü almak için kullanılan tarot kartları basit bir oyun destesinden mi ibaret yoksa mistik ve gizemli bir tarihe mi sahip? Herkes tarot bakabilir mi yoksa bunun için psişik yetenek mi gereklidir? Gelin bu soruların cevaplarına hep birlikte bulmaya çalışalım.

Tarotun Tarihçesi

Tarot  22 Büyük Arkana ve 56 Küçük Arkana olmak üzere toplam 78 karttan oluşan Ortaçağ sonlarına doğru ortaya çıkmış bir oyun destesi olarak bilinmektedir. Küçük Arkananın kökeni  Orta ve Uzak Asya, Büyük Arkanın ise İtalya olarak bilinse de buralara Eski Mısırdan geldiği söylenmektedir. Kartların üzerindeki simgeler eski dinlere ve öğretilere gönderme yapmakta yorumcu bu simgelerden yola çıkarak fal baktıran kişi hakkında bazı bilgilere sahip olmakta ve olası yaşanacaklar hakkında öngörülerde bulunmaktadır. Büyük Arkana Serisi daha çok kişinin psikolojisi, ruhu, enerjisi, görünümü, gelişme potansiyelini temsil edip olayları daha geniş açıdan yorumlama olanağı verir. Genellikle kişinin hayatındaki özel ve anlamlı durumları anlatır. Burada bulunan kartlar, gerçek hayattaki derslerin manevi anlamlarını işaret eder. Küçük Arkana daha çok günlük aktiviteleri, iş, ilişki, aile çevresini, başarı mutluluk gibi kavramları temsil eder ve diğerine göre olaylarla ilgili daha yüzeysel ve kısa vadede yorumlamalara sahiptir. Hayatın maddi ve gerçekçi yönünü gösterir. 

Tarot Nedir?

Tarot, kimilerine göre bir fal kimilerine göre ise fal değil  bir çeşit bilinçaltı gezinti metodudur. Aslında kendi iç dünyamıza inerek olaylara daha farklı bir açıdan bakmamızı ve daha sağlıklı kararlar vermemizi kolaylaştırıcı bir iç keşif ve analiz yöntemidir. Kartlar  yorumculara hem görünen ve bilinen hem de görünmeyen ve bilinmeyen durumları tanımlamada yardımcı olurlar. Olayların gerçekleşme zamanı hakkında net olmasa da yakın bir bilgi verirler. Falı bakılan kişiye belli başlı olaylar hakkında uyarılar verir veya onları teşvik eder. Çoğu zaman farkında olunan ama göz ardı edilmiş şeylerin ortaya çıkarılmasına yardımcı olur. Tarot falı için önemli olan içinde bulunulan andır. Kartlar buna göre değerlendirilir ve yorumlanır. Unutulmamalıdır ki tarot kartları kaderi baştan yazmaz, gelişen olaylar karşısında alınabilecek tedbirler ve izlenecek yollar hakkında bizlere yol gösterir.

Peki herkes tarot yorumalayabilir mi? Bu konuda bazı uzmanlar kartların anlamlarının ve açılım şekillerinin öğrenilmesi  halinde herkesin tarot yorumlayabileceğini savunurken, bazı uzmanlar bu bilgilerin dışında kartları yorumlayan kişinin psişik yeteneğinin de olması gerektiğini savunur. Hatta bu kişiler kendi açılımlarını bile oluşturabilirler.

1 Yorum

  • herkes tarot bakabilir mi sorusunun cevabını hep merak etmiştim. açıkçası ben de bir yetenek olmadan bakılabileceğini çok düşünmüyorum.

Yorum Ekle